Pædagogisk faglighed

Udforskning af demokratiske perspektiver på forandringsarbejde i daginstitutioner

  • Signe Hvid Thingstrup University College Copenhagen/Københavns Professionshøjskole

Abstract

Denne artikel præsenterer og diskuterer forskellige forandringsambitioner, som er på spil i og omkring forandringsorienteret forskning i det pædagogiske felt. På baggrund af en kritik af dominerende forandringstænkninger for at resultere i autoritære og tekniske perspektiver, som udgrænser de politiske og normative dimensioner af pædagogik, argumenterer artiklen for vigtigheden af at arbejde med demokratisering som en central forandringsambition. Artiklen viser, at dette har betydning for forståelsen af såvel pædagogisk arbejde som af forandringsprocessernes resultater. Med udgangspunkt i et forskningsprojekt, der illustrerer disse forandringsambitioner, nemlig et kritisk-utopisk aktionsforskningsprojekt, hvor medarbejdere i daginstitutioner udforskede og udviklede pædagogisk trivselsarbejde fra neden, diskuteres, hvad disse ambitioner kan betyde i praksis. Artiklen argumenterer for et særligt faglighedsbegreb som en måde at sammenfatte de forandringsprocesser på, som sådanne forskningsprojekter kan understøtte.

English abstract

This article presents and discusses different ambitions of change that are in play in and around change-oriented research in the field of education. Based on a critique of dominating understandings of change for resulting in authoritarian and technical perspectives, which marginalize political and normative dimensions of education, the article argues for the importance of working with democratization as a central change ambition. The article argues that this has implications for the understanding of both pedagogical work and of the results of the change processes. Taking as its starting point a research project that illustrates these change ambitions, namely a Critical-Utopian Action Research project in which employees in child care institutions explored and developed pedagogical work concerning the children’s well-being from below, the article discusses the implications of these ambitions in practice. The article argues for a concept of professionalism as a way of understanding the change processes that this kind of research project can initiate.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-05-11
How to Cite
Thingstrup, S. H. (2018). Pædagogisk faglighed. Forskning Og Forandring, 1(1), 9-29. https://doi.org/10.23865/fof.v1.1000
Section
Original Articles
Keywords
Kritisk-utopisk aktionsforskning, Pædagogik, Myndiggørelse, Fremtidsværksteder, Evidenstænkning, Critical-Utopian Action Research, Education, Empowerment, Future-Creation Workshops, Evidence-based