Trippelhelix, harmonisering och kritiskt motstånd

  • Torbjörn Friberg Fakulteten för hälsa och samhälle, socialt arbete, Malmö universitet

Abstract

Artikeln syftar till att avtäcka de harmoniseringsprocesser som utgår från Trippelhelixmodellen. Detta för att öka medvetenheten om kritiskt motstånd bland universitetslärare. Då denna policymodell har som intention att söka harmonisera olikartade världar – universitetet, industrin och staten – är det relevant att studera dessa processer både textuellt och praktiskt. Artikelns kunskapsproduktion utgår från ett etnografiskt angreppssätt, som en generativ källa till det fenomen som undersöks (dvs. harmonisering utefter Trippelhelix-modellen). Mot bakgrund av det framväxande Mode 2-samhället pekar resultaten på policymakarnas möjligheter till att avväpna kritiskt motstånd. Implikationerna av denna analys visar på ett möjligt kritiskt motstånd för framtida universitetslärare.

English abstract

English title: Triple Helix, Harmonisation, and Critical Resistance

The purpose of this article is to disclose the harmonisation processes that take their point of departure in the triple helix model of innovation, in order to increase awareness of critical resistance among university teachers. As this policy model intends to harmonise different sectors – universities, industry, and the state – it is relevant to study these processes both textually and practically. Knowledge production in this article is based on an ethnographic approach, as a generative source for the phenomenon under investigation (i.e., harmonisation according to the triple helix model). Against the backdrop of the emerging “Mode 2” society, the results outline policymakers’ prospects of disarming critical resistance. The implications of this analysis indicate possible critical resistance from future university teachers.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-12-10
How to Cite
Friberg, T. (2019). Trippelhelix, harmonisering och kritiskt motstånd. Forskning Og Forandring, 2(2), 25-43. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1432
Keywords
Trippelhelix, harmonisering, kritiskt motstånd, etnografi, universitetslärare, Triple helix model, harmonisation, critical resistance, ethnography, university teachers