Styrings- og evalueringsopskrift på rejse

  • Laura Perez Thormar Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole

Abstract

Resultatstyring er blevet et aspekt af kvalitetssikring og institutionalisering af forsknings-og udviklingspraksis ved professionshøjskolerne. Med teoretisk afsæt i den seneste udvikling inden for institutionelle teorier om organisationer følges en evalueringsopskrift for forskning og udvikling (FoU) på en rejse fra universitetsverdenen, til den er oversat og materialiseret i professionshøjskolesektorens videnregnskab og klar til brug som evaluerings- og ledelsesredskab på en professionshøjskole. Der tages afsæt i begrebet oversættelse i henhold til Røvik (2007, 2016) med inddragelse af Czarniawskas (2008). Analysen fremdrager centrale nedslagspunkter over tid og i rum i det organisatoriske felt, dvs. på tværs af enkeltstående organisationer. Hermed beskrives et væsentligt aspekt i institutionaliseringen af forskningsog udviklingspraksis i professionshøjskolesektoren med henblik på bedre at forstå udbredelsen af styrings- og evalueringsopskrifter med afsæt i en undren over, hvorfor evalueringen af forsknings- og udviklingsaktiviteter i professionshøjskolesektoren og på en professionshøjskole ser ud, som den gør.

English abstract

Tracing the journey of an evaluation formula

Performance management has become an aspect of quality assurance and the institutionalisation of research and development at university colleges in Denmark. Taking its point of departure in organisational theory, the article follows an evaluation formula for performance management on its journey from the university world until it is translated and materialised in the Balanced Scorecard used for evaluation and put to work as the ‘soft governance’ of research in the university college sector. The point of departure is the translation processes for the conceptualisation of this evaluation formula at a university college in reference to the theories found in Røvik (2006, 2017), as well as Czarniawskas (2008). In the analysis, the journey of the evaluation formula for performance management is revealed by following the central translations of the formula: firstly, from university to university college; secondly, inside the university college organisation. The analysis reveals an important aspect of the institutionalisation of research and development practices at university colleges and in the university college sector at large, thus facilitating a better understanding of the implementation of performance management concepts. Starting from a certain puzzlement about the nature of evaluation in this sector, the aim is to reach a better understanding of the proliferation of evaluation, and of why the formulas have come to look the way they do. These findings could aid the design of a study of how the evaluation formula is proliferated throughout organisations.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-12-10
How to Cite
Thormar, L. P. (2019). Styrings- og evalueringsopskrift på rejse. Forskning Og Forandring, 2(2), 124-146. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1542
Keywords
forskning og udvikling, professionshøjskolen, oversættelse, imitation, research and development, university college, translation