Kompostens politik: magt, modstand og forandring i grøn omstilling af affaldshåndtering i en dansk børnehave

  • Nanna Jordt Jørgensen Københavns Professionshøjskole
  • Gritt B. Nielsen Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Abstract

Med afsæt i et komposteringsprojekt i en dansk, kommunal børnehave undersøger vi, hvilke former for magt og modstand der kommer i spil, når politiske ambitioner om øget grøn omstilling og bæredygtig affaldshåndtering kobles med naturpædagogiske projekter. Inspireret af nymaterielle teorier om handling, magt og modstand viser vi, hvordan komposteringsaktiviteter i børnehaven – til trods for at de præsenteres som et spørgsmål om apolitisk naturfaglig viden – rummer forskellige former for mikropolitisk magt og modstand, der udfordrer det offentlige systems ambitioner om øget grøn omstilling og den form for styring af borgerne, dette system bygger på. Den mikropolitiske modstand ligger især indlejret i pædagogiske tiltag for at sanseliggøre, af-anonymisere og lokalisere affaldet og i lokale forhandlinger om implementering af offentlig affaldssortering i børnehaven. I artiklen argumenteres endvidere for, at et forskningsfokus på sådanne mikropolitiske aspekter af affaldshåndtering og kompostering kan bidrage til at synliggøre og udvikle alternative livsformer og løsninger.

English abstract

English title: The politics of compost: Power, resistance and change in sustainable transition of waste management in a Danish day care institution

Based on a study of composting initiatives in Danish day care institutions, this article explores the forms of power and resistance that emerge when political ambitions to promote sustainability transitions intersect with pedagogical approaches to early childhood nature education. Inspired by new material approaches to agency, power and resistance, the article shows how composting, even though mainly presented as an apolitical activity, involves particular kinds of micro-political engagement and resistance that challenge municipal aims for green transition and the kind of governing of the citizens which is intrisic to this system. Forms of resistance are particularly embedded in pedagogical practices of sensing, de-anonymizing and localizing the waste, as well as in the negotiation over public waste sorting. We argue that by attending to the micro-political aspects of waste management and composting, researchers can play an important role in co-producing and making visible alternative lifeforms and solutions.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-12-10
How to Cite
Jørgensen, N. J., & Nielsen, G. B. (2019). Kompostens politik: magt, modstand og forandring i grøn omstilling af affaldshåndtering i en dansk børnehave. Forskning Og Forandring, 2(2), 6-24. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1722
Keywords
Forandring, modstand, affald, kompost, antropologi, bæredygtighedspædagogik, change, resistance, waste, compost, anthropology, sustainability education