Samskabelse i grøn omstilling – nye roller og udfordringer for frontpersonalet

  • Anders Horsbøl Aalborg Universitet, Danmark
  • Pernille V.K. Andersen Aalborg Universitet, Danmark
  • Sandra Burri Hansen Aalborg Universitet, Danmark
  • Ellen Christiansen Aalborg Universitet, Danmark
  • Søren Lindhardt Aalborg Universitet, Danmark

Abstract

’Samskabelse’ er i de senere år blevet en strategisk tilgang for kommuner, som ønsker grøn omstilling i løsningen af opgaver i forbindelse med forsyning, affaldshåndtering osv. Samskabelse ses som et værktøj til at skabe adfærdsændringer hos borgerne samt en forstærket involvering af borgerne i det lokale demokrati. Samskabelsesstrategien kan imidlertid forekomme modsætningsfyldt: Borgerne skal frivilligt samarbejde med offentlige myndigheder om at udforme initiativer til ændret adfærd på områder, hvor borgerne almindeligvis oplever, at de har autonomi. Dette modsætningsfyldte forhold gør opgaven til en udfordring for frontpersonalet, som står med borgerkontakten. Artiklen præsenterer analyser af kommunikationen i et skandinavisk EU-finansieret projekt om ’samskabende grøn omstilling’ (SGO), hvor kommunalt frontpersonale i fire tilfælde (to i Danmark og to i Sverige) har arbejdet med samskabelse i deres lokalområde for at udvikle en fælles samskabelsesmetode til grøn omstilling. Vi har som klimakommunikationsforskere fulgt projektet og undervejs samarbejdet med frontpersonalet om metodeudviklingen. Vores analyse af deltagernes kommunikation viser, at kompetence til at lytte til borgerne samt tid til kollegial erfaringsudveksling er afgørende for frontpersonalets udvikling af kompetence til samskabelse. Derfor konkluderer vi, at såvel det politiske som det ledelsesmæssige niveau i kommunerne bør tilgodese disse elementer, når man vælger en samskabelsesstrategi i forbindelse med påvirkning af borgernes adfærd i forhold til den grønne omstilling.

English abstract

Green transition via co-creation: new roles and challenges for the frontline staff

In recent years, notions of co-creation have come to play an important part in re-conceptualizing the relation between public authorities and citizens, not least as regards efforts towards green transition. This article focuses on the perspective of public frontline staff and the challenges related to co-creating a green transition with citizens. The empirical basis is a multilocal case study, where two Danish municipalities and two Swedish municipal associations have developed a method for employees who are in charge of ‘co-creational green transition’ in their local area. Based on transcripts from meetings of employees, in which they exchange their local experience, the article, using a qualitative content analysis, investigates how the employees understand their roles in the co-creation process. The analysis shows that due to several challenges experienced in the communication with citizens these roles evolved during the project period, and the article argues that this has implications for the political and managerial framing of co-creation as a pathway to green transition.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2021-06-14
How to Cite
Horsbøl, A., Andersen, P. V., Burri Hansen, S., Christiansen, E., & Lindhardt, S. (2021). Samskabelse i grøn omstilling – nye roller og udfordringer for frontpersonalet. Forskning Og Forandring, 4(1), 23-40. https://doi.org/10.23865/fof.v4.1996
Section
Original Articles
Keywords
samskabelse, grøn omstilling, offentligt frontpersonale, borgerinddragelse, co-creation, green transition, frontline staff, citizen involvement