Forandringer i organisatoriske rutiner: Læsevejledning og testning i skolen som eksempel

  • Karina Kiær UCSYD & Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet, Danmark
  • Thomas R. S. Albrechtsen University College Syd, Danmark

Abstract

Formålet med artiklen er at analysere og diskutere, hvordan læsevejledere i danske folkeskoler arbejder med testning iagttaget som en organisatorisk rutine, og hvilken betydning det har for den organisatoriske læring i skolen. Artiklen tager udgangspunkt i et casestudie, hvor fire læsevejledere er blevet skygget og interviewet om deres professionelle praksis. Det empiriske materiale viser, hvordan læsevejledere arbejder rutinemæssigt med at gennemføre og følge op på testning af elever. Vi diskuterer på baggrund af disse fund sammenhængen mellem rutiner og forandringer i skolen med særligt fokus på testning i læsevejledningen og peger på muligheder for fremtidig forskning på området.

English abstract

Changes in organizational routines: Literacy coaching and testing in schools as an example

The purpose of this article is to analyze and discuss how literacy coaches in the Danish Folkeskole work with tests understood as an organizational routine and how this is related to organizational learning. The article is based on a case study in which four literacy coaches were shadowed and interviewed about their professional practices. The empirical findings show how the literacy coaches enact and follow up on the tests as an organizational routine. Based on these empirical findings we discuss how routines and changes are connected in schools, especially focusing on the use of testing in literacy coaching. We also suggest how this can be investigated further in the future.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-08-28
How to Cite
Kiær, K., & Albrechtsen, T. R. S. (2020). Forandringer i organisatoriske rutiner: Læsevejledning og testning i skolen som eksempel. Forskning Og Forandring, 3(1), 28-46. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2131
Section
Original Articles
Keywords
organisatoriske rutiner, organisatorisk læring, skole, læsevejledere, test, organizational routines, organizational learning, school, literacy coaches, tests