Krop og trivsel i udskolingen – fra et elevperspektiv

Authors

  • Steen Schytte Olsen Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Katrine Dahl Madsen Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Malene Norup Stolpe Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Thea Ilkjær Damgaard Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Philip Nordstrand Nielsen Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Mathilde Sederberg Københavns Professionshøjskole, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v4.2238

Abstract

Ud fra forskellige argumenter om, at bevægelse og andre kropslige tilgange kan fremme både fysisk og mental sundhed, således at elevernes læring øges, har der i relation til skolereformen fra 2014 været en interesse for bevægelse som en del af skoledagen.

Implementeringen af elementerne fra skolereformen har imidlertid været kritiseret for at være præget af en top-down-tænkning, og derfor har vi i det tværprofessionelle projekt ’Krop og trivsel i udskolingen’ haft fokus på elevernes perspektiv på krop og trivsel. Inspireret af aktionsforskning har målet været at give opmærksomhed til elevernes ressourcer og deltagelse i det læringsmiljø, som de selv er med til at skabe.

Igennem otte måneder fulgte projektet to folkeskoleklasser (en 8.- og en 9.-klasse), og den aktionsforskningsbaserede tilgang bestod efter det forberedende arbejde af tre overordnede dele: 1) fremtidsværksted med eleverne for at identificere barrierer og muligheder, 2) projektarbejde i mindre grupper af elever faciliteret af forskerne, og 3) dialogmøde mellem forskere, lærere og skoleledelse.

Artiklen her formidler elevernes stemmer, som overordnet kategoriseres i tre temaer: 1) relationer og fællesskaber, 2) mange former for krop, og 3) deltagelse og modløshed. Artiklen diskuterer desuden mulige potentialer for at fremme elevernes deltagelse og trivsel i samarbejde med andre interessenter i skolen, fx andre klasser, elevråd, lærere og skoleledelse.

English abstract

Embodiment and well-being in Danish secondary school classes

Approaches involving bodily activity can promote physical and mental health, which in turn may increase learning outcomes. In the light of this, a recent reform of Danish state schools has focused on various forms of physical activity as a part of the school day.

However, the implementation process has been predominantly top-down. Therefore, the purpose of the present interprofessional study was – from the perspective of the pupils – to identify factors that enable or hinder well-being, activity and learning, as well as to facilitate actions leading to change.

Throughout a school year, the project followed two classes at secondary school level (year 8 and year 9), using an approach based on action research and consisting of three main parts: 1) A workshop with the students to identify barriers and opportunities; 2) Project work with small groups of students facilitated by the researchers; and 3) A dialogue meeting between researchers, teachers and school management.

This article presents the voices of the pupils, broadly categorised into three themes: 1) Relationships and fellowship; 2) Many ways of being ‘bodily aware’; and 3) Participation and discouragement. Finally, the article discusses possible ways of promoting student participation and well-being in collaboration with other interested parties in the school, such as other classes, student councils, teachers and school management.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2021-06-14

How to Cite

Olsen, S. S., Madsen, K. D. ., Stolpe, M. N., Damgaard, T. I., Nielsen, P. N., & Sederberg, M. (2021). Krop og trivsel i udskolingen – fra et elevperspektiv. Forskning Og Forandring, 4(1), 80–97. https://doi.org/10.23865/fof.v4.2238

Issue

Section

Original Articles

Keywords:

krop, bevægelse, trivsel, aktionsforskning, deltagelse, embodiment, activity, well-being, action research, participation