Bruk av nettverk i kvinners karriereutvikling mot professor og dosentstillinger i akademia

  • Brit Bolken Ballangrud Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
  • Sigrun Wessel Svenkerud Universitetet i Sørøst-Norge, Norge
  • Irmelin Drake Høyskolen Kristiania, Norge
  • Jorun Ulvestad Universitetet i Sørøst-Norge, Norge

Abstract

I akademia har det vært tradisjon for å assosiere karriere og avansement med personlig talent og særlige kompetanser, og noe som gjerne har blitt forstått som den enkeltes ansvar. Karriereutvikling i Norge blir imidlertid, i stadig større grad, definert som et ansvar for universitetet som organisasjon, og noe som alle bør delta i. Siden kvinner utgjør 31 % (DBH, 2019) av professorer og dosenter, er organiserte kvinnenettverk et av de tiltak som blir brukt for å bidra til karriereutvikling. I denne artikkelen viser vi hva kvinnelige førsteamanuensiser og førstelektorer som deltok i et slikt nettverk selv la vekt på som betydningsfulle sider ved nettverksdeltakelsen, og hvordan det bidro til deres karriereutvikling. Vi analyserer refleksjonslogger som kvinnene skrev mens de deltok i et karrierenettverk. Resultatene viser at deltakelsen rommet både sosial og faglig støtte, noe som bidro til et stort engasjement og bevissthet om egne strategiske valg. Det går imidlertid også fram at støtte fra kvinnenes ledere ble opplevd som en viktig premiss i karriereutvikling. Ut fra ulike teoretiske perspektiver diskuterer vi hvordan meningsskaping blant kvinner i karrierenettverk har betydning for den enkelte, men vi tydeliggjør også spenninger mellom det individuelle ansvaret og organisasjonens ansvar for karriereutvikling.

English abstract

Using networks in the career development of women in academia

Within academia, career and success have traditionally been associated with personal talent and expertise; they have been seen as the responsibility of the individual. Career development in Norway is now increasingly considered to be the responsibility of the academic institution itself and something that everyone should be involved in. Since women represent a minority among professors, 31% (DBH, 2019), organized women’s networks are one of the measures being used to create more gender balance at the top levels of academia. In this article, we will present what aspects of such networks some women who are associate professors and senior lecturers regarded as valuable in terms of their future careers, and more specifically as regards qualifying for full professorship. The article takes its point of departure in the individual written reflection texts generated by the women participating in this career network. We highlight the conditions the women themselves emphasized as important for their own career development. The results show that the mutual sense of involvement created, the professional and social support offered, and the helpful attitude of management are all key elements seen to be beneficial in relation to potential career advancement. Different theoretical perspectives are used to discuss how the negotiation of meaning between women in networks can contribute to the career advancement of the individual woman; we also reveal tensions between the responsibility of the individual and that of the organization in terms of career development processes.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2021-06-14
How to Cite
Ballangrud, B. B., Svenkerud, S. W., Drake, I., & Ulvestad, J. (2021). Bruk av nettverk i kvinners karriereutvikling mot professor og dosentstillinger i akademia. Forskning Og Forandring, 4(1), 4-22. https://doi.org/10.23865/fof.v4.2332
Section
Original Articles
Keywords
karrierenettverk, karriereutvikling, kvinner i akademia, faglig ledelse, ledelse, peer networks, career advancement, women in academia, leadership, academic leaders