Workshop som metode til bæredygtig pædagogisk forskning med afsæt i et forskningsprojekt om kvalificering af pædagogisk praksis

  • Hanne Hede Jørgensen VIA University College & Design School Kolding, Denmark

Abstract

Denne artikel undersøger workshops som forskningsmetode i kvalitativ pædagogisk forskning, der har kvalificering af pædagogers hverdagspraksis som genstandsfelt. Artiklen tager afsæt i et konkret aktionsforskningsinspireret projekt, hvor workshops indgik som metode til facilitering af faglig refleksion og samtale. Artiklens analyse viser, hvordan pædagogers erfaringer med implementerende former for workshops ser ud til at have den konsekvens, at pædagogerne opfatter arbejdet med eksternt udformede metoder som mere kvalificerende end refleksioner over egne handlinger i praksis. Endvidere peges på, at pædagoger ikke umiddelbart forbinder den kvalitative og praksisorienterede forskning med det, de opfatter som vidensbasering af deres profession, men derimod som eksempler på meningsfuldt hverdagsliv, som der ikke findes et fagligt sprog for. Artiklen problematiserer disse forhold og præsenterer tre typer af workshops, som pædagoger møder både i deres daglige virke og i forbindelse med forskning. Disse benævnes implementerende, dialogiske og eksperimenterende workshops og er analytiske kategorier, som i artiklen anvendes til at undersøge bæredygtighed i pædagogisk forskning som et spørgsmål om fremadrettet at gøre den kvalitative forskning i pædagogers praksis håndterbar for pædagogerne. Eksempelvis gennem brug af prototyper og andre eksperimenter på workshops, hvor forskeren forholder sig kritisk til egen deltagelse og sprogbrug.

English abstract

Workshops as method for sustainable pedagogical research starting from a research project on qualification of pedagogical practices

This article explores workshops as a method in qualitative pedagogical research in which the subject field is improving the quality of the everyday practice of social educators. Starting from a specific project inspired by action research, in which a workshop was used to facilitate professional reflections and conversations, this article analyses and discusses the critical use of workshops in pedagogical research. The analysis shows how workshops reveal different and co-existing understandings of pedagogical practice as well as of pedagogical research. It seems that experiences from implementation workshops affect what social educators regard as improving the quality of their work. The article presents three types of workshops grounded in different scientific approaches and different understandings of sustainable pedagogy: implementation, dialogic and experimental workshops. These are analytic categories used in order to discuss sustainability in pedagogical research as a question of making qualitative pedagogical research recognisable and manageable for social educators. For example by using prototypes and other experiments in workshops in which the researchers themselves critically discuss their own participation and use of language.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-12-15
How to Cite
Jørgensen, H. H. (2020). Workshop som metode til bæredygtig pædagogisk forskning med afsæt i et forskningsprojekt om kvalificering af pædagogisk praksis. Forskning Og Forandring, 3(2), 107-125. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2375
Keywords
pædagogfaglighed, forskningspartnerskab, sprogliggørelse af hverdagspraksis, professional identity of the social educator, participatory research, language of everyday