Bæredygtighed på professionshøjskolen: udfordringer, dilemmaer og åbninger

  • Katrine Dahl Madsen Institut for pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Nanna Jordt Jørgensen Institut for pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Tejs Møller Institut for pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole, Danmark

Abstract

Artiklen diskuterer, hvordan videregående uddannelser aktivt kan indgå i en bæredygtig omstilling. Centralt i artiklen står spørgsmålet om, hvilke udfordringer, dilemmaer og åbninger der viser sig, når vi som forskere og undervisere engagerer os i bæredygtig omstilling på Københavns Professionshøjskole fra en hel-institutionstilgang. Gennem konkrete eksempler baseret på forfatternes erfaringer med etableringen af Grøn Campus og med inddragelse af erfaringer og forskning i bæredygtighed på videregående uddannelser andre steder i verden udfoldes og diskuteres dette spørgsmål. En af de udfordringer, der viser sig i arbejdet med bæredygtighed, er, at det tværdisciplinære, langsigtede og forandringsorienterede perspektiv, der karakteriserer bæredygtighed, udfordrer en uddannelsesopbygning med kortere og afgrænsede moduler, fag, opgaver og discipliner. Et af de dilemmaer, der viser sig i arbejdet, er modsætningen mellem fordringen om synlige handlinger i en bæredygtig retning på campus, som haster i et klimaperspektiv, og det mere langsigtede arbejde med bæredygtighed, som betoner kritisk refleksion og demokratisk deltagelse, der er processer karakteriseret ved kompleksitet og langsommelighed. Artiklen peger samtidig på, at der i en hel-institutionstilgang ligger potentiale for ekspansive læreprocesser i en bæredygtig retning på videregående uddannelser gennem nye typer af samarbejde og med campus som eksperimentarium for praksisser.

English abstract

Sustainability at the university college: Challenges, dilemmas and openings

This article raises the question of how institutions of further and higher education could become actively involved in combating climate change; it presents and discusses some of the challenges, dilemmas and opportunities that appear when we, as researchers and educators, get involved in sustainable measures to combat climate change at a university college. The article draws on the authors’ involvement in setting up Green Campus at University College Copenhagen, drawing parallels to similar work and research at higher education institutions elsewhere in the world. One of the challenges that presents itself when working with sustainability and tackling climate change is that the work demands a long-term, transformative and transdisciplinary perspective which is challenging the logic of education systems and their stringent delimitations of courses and disciplines. The dilemma that emerges here is the confrontation between the urgency of taking concrete initiatives on campus to mitigate climate change, and educational ideals about the intrinsic value of education which emphasize critical reflection and democratic participation – processes characterized by complexity and slowness. However, the article also argues that a whole-institution approach holds the potential for launching expansive learning processes in higher education through new collaborative processes and educational experiments on campus that support sustainable development.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-12-15
How to Cite
Madsen, K. D., Jørgensen, N. J., & Møller, T. (2020). Bæredygtighed på professionshøjskolen: udfordringer, dilemmaer og åbninger. Forskning Og Forandring, 3(2), 89-106. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2411
Keywords
videregående uddannelse, ekspansive læreprocesser, hel-institutionstilgang, further & higher education, expansive learning, whole-institution approach