Leder

Tema: Organisatorisk læring

  • Julie Borup Jensen Aalborg University, Denmark
  • Søren Frimann Aalborg University, Denmark
  • Olav Eikeland Oslo Metropolitan University, Norway

Abstract

”Lærende organisationer”, ”organisationslæring” og ”organisatorisk læring” har været i spil i arbejdslivet og blandt forskere i flere årtier. Har det ført til forbedringer? I dette femte nummer af Forskning og Forandring udforskes temaet «Organisatorisk læring». Læs bl.a. om organisatoriske rutiner i skolen, mulige sammenhænge mellem organisatorisk læring og lokalt lederskab i forbindelse med udvikling af diversitetspædagogik i to børnehaver i Norge, og om hvordan samtalerne i deltagerorienteret forskning bidrager til at åbne og lukke for frigørende deltagelse.

English abstract

Theme: Organizational learning

«Learning organizations» and «organizational learning» have circulated as buzz words among professionals and researchers for several decades. Has this lead to improvements? In this fifth issue of Forskning og Forandring, the theme «Organizational learning» is explored. Read i.a. about organizational routines in schools, possible connections between organizational learning and local leadership in professional knowledge development relating to multicultural competence in two Norwegian kindergartens, and about how, in participant-oriented research, conversations help to open up, or close off, emancipatory participation.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2020-08-28
How to Cite
Jensen, J. B., Frimann, S., & Eikeland, O. (2020). Leder. Forskning Og Forandring, 3(1), 1-5. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2510