Det profesjonelle livet i unntakstilstanden

  • Vigdis Foss Høgskulen på Vestlandet, Norge

Abstract

Når politikk og styringsformer overfor barnehagesektoren har utgangspunkt i barn som humankapital for nasjonens framtidige konkurranseevne, arbeidsmarked og velferd, utfordres profesjonen og lærerutdannerne moralsk og epistemologisk. Med teoretiske konsepter fra Janet Roitman og Giorgio Agamben som kritisk ressurs, beskriver denne studien sentrale trekk ved maktarrangementer som skaper forutsetninger for og er virksomme i reformer. Et materiale fra fokusgruppeintervjuer med lærerutdannere danner grunnlaget for en undersøkelse av lærerutdanneres resepsjon av en reform samt deres erfaringer med nye maktarrangementer i implementeringen av barnehagelærerutdanningsreformen i Norge, lansert i 2013 (BLU-reformen).

English abstract

Working as a professional in a time of endless crisis

Teacher educators and the teacher profession are challenged morally and epistemologically by policies and styles of governance that consider children as human capital to be invested in global economic competition, future labour markets and the growth of national welfare. Drawing on the conceptual frameworks of Janet Roitman and Giorgio Agamben, this study describes power structures that both create the preconditions for reform and work thorough reforms.

Material from focus group interviews with teacher educators will be used to investigate how teacher educators react to a particular reform and the way they experience new power structures in connection with the implementation of a reform of the training of kindergarten teachers in Norway (the BLU reform), launched in 2013.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2021-06-14
How to Cite
Foss, V. (2021). Det profesjonelle livet i unntakstilstanden. Forskning Og Forandring, 4(1), 59-79. https://doi.org/10.23865/fof.v4.2755
Section
Original Articles
Keywords
biopolitikk, krisekonstruksjoner, lærerprofesjon, reform, suverenitet, biopolitics, construction of crisis, sovereignty, teacher profession