Å skape gode hverdagsliv

Å styrke stemmene til personer med utviklingshemming i profesjonelle praksiser – en utprøving av PAAR

Authors

  • Aud Elisabeth Witsø NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
  • Anita Gjermestad VID Vitenskapelige høyskole, Norge
  • Synne N. Skarsaune VID Vitenskapelige høyskole, Norge
  • Laila Luteberget VID Vitenskapelige høyskole, Norge
  • Turid Midjo NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v5.3208

Abstract

Tross retten til medvirkning i egne tjenestetilbud viser forskning at personer med utviklingshemming har vansker med å få sin stemme hørt. Denne artikkelen introduserer PAAR (participatory and appreciative action and reflection) som metode for tjenesteutvikling, og artikkelen beskriver forfatternes erfaringer med utprøving av metoden sammen med personer med utviklingshemming. PAAR baseres på deltagelse, anerkjennelse og myndiggjøring, og tjenester til personer med utviklingshemming er en ny kontekst for utprøving av PAAR. I artikkelen tar vi til orde for at erfaringene fra studien kan ha overføringsverdi til profesjonelle praksiser sammen med utviklingshemmede i deres hverdagsliv. Erfaringene understreker betydningen av å ha god tid, å dele positive hverdagsfortellinger, å bruke kreative samarbeidsformer, å snakke med enkelt og tilgjengelig språk, samt støtte til å konkretisere erfaringer for å skape kunnskap og forandring sammen. I et kritisk lys kan PAAR-metodens vektlegging av det positive innebære fare for å overskygge kritiske blikk på tjenester til personer med utviklingshemming. 

ENGLISH ABSTRACT

How can the method of PAAR inspire professional practices when working with persons with intellectual disabilities?
Despite the right to be involved in the services offered them, research indicates that people with intellectual disabilities experience difficulties in getting their voices heard. This article introduces the PAAR-methodology (participatory and appreciative action and reflection), providing descriptions of, and experiences related to, the application of the method in cooperation with people with intellectual disabilities, as well as resources and challenges connected with this work. The experience gained from this study highlights the importance of having sufficient time, sharing positive stories from everyday life, using creative approaches, speaking in plain language and supporting the expression of everyday experiences. These are important prerequisites for creating knowledge and change together. In a critical perspective, the PAAR method’s positive approach might ignore or overshadow critical views of the services offered people with general learning disabilities. 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biographies

Anita Gjermestad, VID Vitenskapelige høyskole, Norge

 

 

Synne N. Skarsaune, VID Vitenskapelige høyskole, Norge

 

 

 

Published

2022-12-23

How to Cite

Witsø, A. E., Gjermestad, A., Skarsaune, S. N., Luteberget, L., & Midjo, T. (2022). Å skape gode hverdagsliv : Å styrke stemmene til personer med utviklingshemming i profesjonelle praksiser – en utprøving av PAAR . Forskning og forandring, 5(2), 61–83. https://doi.org/10.23865/fof.v5.3208

Issue

Section

Original Articles

Keywords:

tjenesteutvikling, utviklingshemming, PAAR, demokratisk kunnskapsutvikling, profesjonelle praksiser, service development, intellectual disability, democratic knowledge production, professional practices