Insideraktionsforskning: En farbar vej til organisatorisk kapacitetsopbygning

Authors

  • Anne-Birgitte Rohwedder Aalborg universitet, Danmark
  • Jan Rohwedder Erhvervsakademi Aarhus, Danmark
  • Lea Sørensen Erhvervsakademi Aarhus, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v4.3305

Abstract

Denne artikel undersøger, hvordan insideraktionsforskning kan bidrage til at opbygge organisatorisk forandringskapacitet eller med andre ord: Hvordan insideraktionsforskning kan bidrage til, at organisationen bliver i stand til at håndtere den aktuelle forandring, der knytter sig til aktionsforskningsprojektet, og samtidig opbygge kapacitet til at kunne håndtere fremtidige forandringer. Det særlige ved insideraktionsforskning er, at den akademiske forsker er fuldgyldigt medlem af den organisation, hvori forskningsprojektet er forankret.
Artiklen er metodisk baseret på self-study-processer af forfatternes egne erfaringer som insideraktionsforskere i to projekter. Empiriske data består primært af forfatternes logbogsnoter, som er undersøgt gennem kollaborative analyseprocesser med afsæt i en teoretisk konceptualisering af insideraktionsforskningens første-, anden- og tredjepersons forskningspraksis (Coghlan & Shani, 2015; Reason & Torbert, 2001; Torbert & Taylor, 2007). I artiklen undersøges en række interventioner knyttet til insideraktionsforskningens første-, anden- og tredjepersons forskningspraksis, og der peges på en række mekanismer, der synes at tilskynde til opbygningen af organisatorisk forandringskapacitet. I litteraturen bliver insideraktionsforskning som selvstændig forskningstilgang ganske ofte beskrevet af outsiderforskere (forskere, som ikke selv har professionel erfaring fra den organisatoriske praksis, hvori forskningsprojektet er forankret) eller af insidere og outsidere i fællesskab (Reed & Procter, 1995). Denne artikel adskiller sig ved at være baseret på forfatternes egne empiriske erfaringer som insideraktionsforskere. Forfatterne opfordrer i forlængelse heraf andre insideraktionsforskere til at vurdere artiklens ”trustworthyness” i egne organisatoriske kontekster.

English abstract

English title: Insider Action Research: Moving towards organizational change?

This article examines how insider action research can help in building an organizational change capacity. Change capacity is defined as the capacity to handle the current need for change and at the same time build a capacity to handle future changes. Insider action research differs from other action research in that the academic researcher is a full member of the organization in which the research project is rooted.  The method of this article is inspired by Self-Study processes that examines the authors’ own experiences as insider action researchers. The empirical data consist primarily of the authors’ logbook notes, which were analyzed collaboratively. The theoretical framework for the analysis of data is the conceptualization of insider action research first, second, and third-person practices (Coghlan & Shani, 2015; Reason & Torbert, 2001; Torbert & Taylor, 2007). The article examines interventions within first, second and third person insider action research practices, and point out a number mechanisms that seem to encourage building change capacity. Insider action research is most often described by outsiders, who do not themselves have professional experience in being an insider action researcher (Reed & Procter, 1995). This article differs from those because it is based on the authors’ own empirical experiences, and thus contributes with supplementary, and new knowledge about insider action research. The authors encourage other insider research researchers to assess the article’s “trustworthiness” in their own organizational contexts.

 

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Author Biography

Lea Sørensen, Erhvervsakademi Aarhus, Danmark

 

 

Published

2021-12-22

How to Cite

Rohwedder, A.-B., Rohwedder, J., & Sørensen, L. . (2021). Insideraktionsforskning: En farbar vej til organisatorisk kapacitetsopbygning . Forskning Og Forandring, 4(2), 62–85. https://doi.org/10.23865/fof.v4.3305

Keywords:

insideraktionsforskning, organisatorisk forandringskapacitet, første- anden- og tredjepersons forskningspraksis, insider action research, organizational change capacity, first- second- and third person reserach practices