Forskerpositionen mellem facilitator og faglig ekspert i aktionsforskning

Authors

  • Merete Cornét Sørensen Professionshøjskolen Absalon, Danmark
  • Mikkel Snorre Wilms Boysen Professionshøjskolen Absalon, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v4.3310

Abstract

Formålet med artiklen er at undersøge og diskutere relationen mellem forsker og felt med særligt fokus på, hvilken betydning forskernes domænespecifikke ekspertise og interesse kan have for samspillet med deltagere fra praksis og for forskningens resultat. I visse aktionsforskningstekster beskrives forskeren som en interesseløs facilitator af brugerinvolverende praksisser og af brugernes forandringsinteresse (Duus et al., 2012; Lewin, 1997). I andre aktionsforskningstekster beskrives forskningsprocessen som grundlæggende initieret af forskerens forskningsinteresse og faglige baggrund indenfor det specifikke felt, der forskes i (Dewey, 2005; Hildebrand, 2008). Når disse teoretiske og metodiske tilgange sammenholdes, fordrer det en nærmere diskussion af betydningen af forskerens domænespecifikke ekspertise og interesse. Med afsæt i et konkret aktionsforskningsprojekt, som artiklens forfattere har ledet og deltaget i, argumenteres i nærværende artikel for, at domænespecifik faglig ekspertise kan have afgørende positiv betydning for 1) den måde, forskerne kan indgå i konkrete samspil med praktikerne fra feltet på, og 2) den måde, resultaterne af de konkrete praksisser kan forstås, analyseres og vurderes på. Ligeledes argumenteres for, at potentielle ulemper kan imødekommes via metoder, der bl.a. involverer såkaldt appreciative inquiry og kollaborative analysestrategier. Artiklens teoretiske udgangspunkt og inspirationskilde er pragmatisme.

English abstract

English title: The role of the researcher between facilitator and professional expert in action research

The purpose of the article is to investigate and discuss the significance of the researcher’s interest and domain-specific expertise within action research. According to some action research scholars, the researcher’s role can be described as a relatively neutral facilitator of the participants’ visions, experiments, and changes of practice (Duus et al., 2012; Lewin, 1997). According to other action research scholars, the research process must fundamentally be initiated, led, and formed by the researcher’s interest and domain-specific knowledge (Dewey, 2005; Hildebrand, 2008). When these theoretical and methodological approaches are compared, a schism emerges that requires a closer discussion of the implications of different research positions and the significance of domain-specific knowledge in action research. Based on a specific research project, it is argued that the researcher’s domain-specific expertise can have a decisive positive significance for the way the researcher can engage in concrete interactions with practitioners and engage in development of practice. Furthermore, it is argued, that the researcher’s domain-specific expertise is crucial for the way empirical data can be analyzed and assessed. At the end of the article, pros and cons are discussed regarding the different research positions outlined. The article draws on pragmatism as its theoretical outset and inspiration.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2021-12-22

How to Cite

Sørensen, M. C., & Snorre Wilms Boysen, M. (2021). Forskerpositionen mellem facilitator og faglig ekspert i aktionsforskning . Forskning og forandring, 4(2), 86–105. https://doi.org/10.23865/fof.v4.3310

Keywords:

aktionsforskning, dagtilbud, faglighed, pragmatisme, æstetiske praksisser, action research, daycare, pragmatism, professionalism, aesthetic practices