Dilemmaer og bæredygtighed i demokratiske deltagelsesprocesser – når marginaliserede unges viden og erfaring står i centrum

Authors

  • Ditte Tofteng Københavns Professionshøjskole, Danmark
  • Mette Bladt Københavns Professionshøjskole, Danmark
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v5.3413

Abstract

I denne artikel har vi fokus på, hvordan stærkt marginaliserede unges viden og erfaringer kan bringes i spil og blive en faktor i udviklingen af bæredygtige svar på samfundsmæssige marginaliseringsproblemer. Her forstået som den viden og de erfaringer, der ikke almindeligvis bringes i spil i etableringen af nye tiltag og i beslutningsprocesser. Konkret har vi fokus på stærkt marginaliserede unges viden og erfaringer om netop det at være stærkt marginaliseret, ligesom fokus er på den professionelles viden og erfaring i arbejdet med denne målgruppe. Udgangspunktet for at diskutere dette er det analytiske arbejde fra forskningsprojektet ’Vild Velfærd’, der foregik i et samarbejde med to grupper: unge, der kan karakteriseres som ekstremt marginaliserede, og (velfærds-)professionelle, der arbejder i feltet omkring disse unge. Artiklen argumenterer for, at disse unges viden og erfaringer potentielt kan etablere nye svar på komplekse sociale problemer. Men artiklen drøfter også, på hvilket grundlag konklusioner kan etableres, og i hvilket omfang – eller på hvilke måder – disse konklusioner bidrager til nye bæredygtige løsninger.

English abstract

Dilemmas and questions of sustainability within democratic participatory processes - when the knowledge and experience of marginalized youth are the centre of attention
This article focuses on how marginalized young peoples knowledge and experiences can be brought into play and become a factor in the development of sustainable responses to societal marginalization processes. Marginalized is here understood as the knowledge and experiences that are not normally brought into play in the establishment of new initiatives and in decision-making processes, specifically both a knowledge of highly marginalized young people and their experiences of being highly marginalized, as well as the professionals’ knowledge and experiences of work with this target audience. The starting point is the experience gained from the project ‘Vild Velfærd’, which involved a collaboration between two groups: young people who can be characterized as extremely marginalized and (welfare) professionals working in the field that concerns these young people. The article argues that limited knowledge and experiences may provide new answers to modern social problems. At the same time, it discusses on what basis conclusions may be established and to what extent – or in what ways these conclusions contribute to new sustainable solutions to modern social problems.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-10-10

How to Cite

Tofteng, D., & Bladt, M. (2022). Dilemmaer og bæredygtighed i demokratiske deltagelsesprocesser – når marginaliserede unges viden og erfaring står i centrum. Forskning og forandring, 5(1), 102–121. https://doi.org/10.23865/fof.v5.3413

Keywords:

kritisk-utopisk aktionsforskning, marginaliserende unge, velfærdsarbejde, sociale reformer, critical utopian action research, marginalized youth, welfare work, social reforms, experience, diverse forms of knowledge, vidensformer, erfaring