Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published

2022-09-30

Keywords:

Skolutveckling, praktiknära forskning, barndomssociologi, delaktighet, barnecentrerade metoder, skoleutveckling