Den svære balancegang mellem hypervisibilitet og usynliggørelse i livet med epilepsi: Hvordan kan kreative metoder belyse de særlige udfordringer for unge med epilepsi?

Javascript must be enabled to load the article.

You can also download the raw html article

Other formats

Published

2022-09-30

Keywords:

forandringsfokuseret hverdagslivsforskning, kreative metoder, dagbogsbilleder, tegneaktivitet, poetiske repræsentationer, change-focused reaserach, everyday life reserach, creative methods, diary photos, use of drawing, poetic representation