[1]
Foss, V., Fimreite, H., Fossøy, I. and Ødegaard, E.E. 2019. Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett. Forskning og forandring. 2, 1 (Jun. 2019), 4-24. DOI:https://doi.org/10.23865/fof.v2.1409.