[1]
Jensen, J.B., Tofteng, D. and Gunnarsson, E. 2018. Tema: Hvilke typer viden er der brug for i professionerne, og hvilke typer forskning er nødvendige?. Forskning og forandring. 1, 2 (Dec. 2018), 1-4. DOI:https://doi.org/10.23865/fof.v1.1454.