[1]
Klevan, T.G., Sundet, R. and Sælør, K.T. 2019. Ensretting, standardisering og kunnskapsbasert praksis – autoetnografi som motstand?. Forskning og forandring. 2, 2 (Dec. 2019), 105-123. DOI:https://doi.org/10.23865/fof.v2.1523.