[1]
Elvstrand, H. and Lago, L. 2022. Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?. Forskning og forandring. 5, 1 (Sep. 2022), 25–45. DOI:https://doi.org/10.23865/fof.v5.3746.