(1)
Foss, V.; Fimreite, H.; Fossøy, I.; Ødegaard, E. E. Frå Stamme Til Satellitt – Kva Metaforar Kan Fortelje Om Korleis Ei lærarutdanningsreform Vert forstått Og Iverksett. Forskning og forandring 2019, 2, 4-24.