Tofteng, D., Schwencke, E., & Madsen, J. (2018). Velkommen til Forskning og Forandring. Forskning Og Forandring, 1(1), 1-8. https://doi.org/10.23865/fof.v1.1241