Klevan, T. G., Sundet, R., & Sælør, K. T. (2019). Ensretting, standardisering og kunnskapsbasert praksis – autoetnografi som motstand?. Forskning Og Forandring, 2(2), 105-123. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1523