Elvstrand, H., & Lago, L. (2022). Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?. Forskning og forandring, 5(1), 25–45. https://doi.org/10.23865/fof.v5.3746