FOSS, V.; FIMREITE, H.; FOSSØY, I.; ØDEGAARD, E. E. Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett. Forskning og forandring, v. 2, n. 1, p. 4-24, 19 Jun. 2019.