KLEVAN, T. G.; SUNDET, R.; SÆLØR, K. T. Ensretting, standardisering og kunnskapsbasert praksis – autoetnografi som motstand?. Forskning og forandring, v. 2, n. 2, p. 105-123, 10 Dec. 2019.