Foss, Vigdis, Hege Fimreite, Ingrid Fossøy, and Elin Eriksen Ødegaard. 2019. “Frå Stamme Til Satellitt – Kva Metaforar Kan Fortelje Om Korleis Ei lærarutdanningsreform Vert forstått Og Iverksett”. Forskning Og Forandring 2 (1), 4-24. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1409.