Husted, Mia, Sigrid Gjøtterud, and Anette Olin. 2020. “Tema: Forskning for bæredygtig Udvikling”. Forskning Og Forandring 3 (2), 1-5. https://doi.org/10.23865/fof.v3.2722.