Elvstrand, Helene, and Lina Lago. 2022. “Elevers Delaktighet: Ett sätt Att Utmana Och Utveckla Aktionsforskning I Skolan?”. Forskning og forandring 5 (1):25-45. https://doi.org/10.23865/fof.v5.3746.