Bratholm, Berit, and Ingunn Elvekrok. 2018. “En Studie Av læring Hos Tillitsvalgte I Universitets- Og høgskolesektoren”. Forskning Og Forandring 1 (1), 30-50. https://doi.org/10.23865/fof.v1.987.