Tofteng, D., Schwencke, E. and Madsen, J. (2018) “Velkommen til Forskning og Forandring”, Forskning og forandring, 1(1), pp. 1-8. doi: 10.23865/fof.v1.1241.