Foss, V., Fimreite, H., Fossøy, I. and Ødegaard, E. E. (2019) “Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett”, Forskning og forandring, 2(1), pp. 4-24. doi: 10.23865/fof.v2.1409.