Jensen, J. B., Tofteng, D. and Gunnarsson, E. (2018) “Tema: Hvilke typer viden er der brug for i professionerne, og hvilke typer forskning er nødvendige?”, Forskning og forandring, 1(2), pp. 1-4. doi: 10.23865/fof.v1.1454.