Elvstrand, H. and Lago, L. (2022) “Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?”, Forskning og forandring, 5(1), pp. 25–45. doi: 10.23865/fof.v5.3746.