Bratholm, B. and Elvekrok, I. (2018) “En studie av læring hos tillitsvalgte i universitets- og høgskolesektoren”, Forskning og forandring, 1(1), pp. 30-50. doi: 10.23865/fof.v1.987.