[1]
V. Foss, H. Fimreite, I. Fossøy, and E. E. Ødegaard, “Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett”, Forskning og forandring, vol. 2, no. 1, pp. 4-24, Jun. 2019.