[1]
T. G. Klevan, R. Sundet, and K. T. Sælør, “Ensretting, standardisering og kunnskapsbasert praksis – autoetnografi som motstand?”, Forskning og forandring, vol. 2, no. 2, pp. 105-123, Dec. 2019.