Foss, V., H. Fimreite, I. Fossøy, and E. E. Ødegaard. “Frå Stamme Til Satellitt – Kva Metaforar Kan Fortelje Om Korleis Ei lærarutdanningsreform Vert forstått Og Iverksett”. Forskning Og Forandring, Vol. 2, no. 1, June 2019, pp. 4-24, doi:10.23865/fof.v2.1409.