Klevan, T. G., R. Sundet, and K. T. Sælør. “Ensretting, Standardisering Og Kunnskapsbasert Praksis – Autoetnografi Som Motstand?”. Forskning Og Forandring, Vol. 2, no. 2, Dec. 2019, pp. 105-23, doi:10.23865/fof.v2.1523.