Elvstrand, Helene, and Lina Lago. “Elevers delaktighet: Ett sätt att utmana och utveckla aktionsforskning i skolan?”. Forskning og forandring, vol. 5, no. 1, Sept. 2022, pp. 25-45, doi:10.23865/fof.v5.3746.