Bratholm, B., and I. Elvekrok. “En Studie Av læring Hos Tillitsvalgte I Universitets- Og høgskolesektoren”. Forskning Og Forandring, Vol. 1, no. 1, May 2018, pp. 30-50, doi:10.23865/fof.v1.987.