1.
Foss V, Fimreite H, Fossøy I, Ødegaard EE. Frå stamme til satellitt – kva metaforar kan fortelje om korleis ei lærarutdanningsreform vert forstått og iverksett. Forskning og forandring [Internet]. 2019Jun.19 [cited 2020Jun.1];2(1):4-24. Available from: https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/article/view/1409