1.
Klevan TG, Sundet R, Sælør KT. Ensretting, standardisering og kunnskapsbasert praksis – autoetnografi som motstand?. Forskning og forandring [Internet]. 2019Dec.10 [cited 2020Sep.18];2(2):105-23. Available from: https://forskningogforandring.dk/index.php/fof/article/view/1523