Kærlighed som modstand – om genstridighed i pædagogik for bæredygtighed

  • Mia Husted Institut for Pædagoguddannelse, Københavns Professionshøjskole

Abstract

Artiklen er en refleksion over en særlig form for modstand, som har vist sig i et flerårigt aktionsforskningsarbejde med at udvikle et stærkere naturpædagogisk greb om bæredygtig udvikling på dagtilbudsområdet. Modstanden har rødder i en dyb kritik af samfundsmæssige og kulturelle forvaltninger af natur og udgør en modstand mod at lade barnet opsuge af det samfund, som er blevet helt forkert, hvilket kommer til udtryk som fortielser og som et forsvar for barnets kærlighedsrelation til natur. Artiklen viser, at der er komplekse og modsætningsfyldte pædagogiske og kulturelle forestillinger om forholdet mellem oplysning, kærlighed og menneskers muligheder for at skabe en bedre verden på spil i naturpædagogikken på dagtilbudsområdet. Artiklens ærinde er at vise, hvordan kærlighed til natur kan blive en modstand for ambitioner om at inddrage børn i bæredygtighedsspørgsmål. Samtidig argumenterer artiklen for en pædagogik, der overvejer, hvordan selv små børn kan inviteres til at sanse og undersøge de komplekse mellemværender mellem natur og mennesker.

English abstract

Love as resistance within pedagogy for sustainability

The article discusses a certain kind of resistance that emerged from long-term action research projects aimed at developing early childhood nature pedagogy to include a stronger focus on sustainable development. This resistance is deeply rooted in a critique of the societal and cultural management of nature, which shapes a resistance to allowing children to be swallowed up by wrong societal developments. The article shows that nature pedagogy holds complex and ambiguous ideas about the relations between enlightenment, love and the possibilities for humans to form a better world. The article aims to show how love for nature may become a resistance to children’s involvement in matters connected with sustainability. The article also argues that there is a need for pedagogy that invites even young children to sense and investigate the complex relations between nature, individuals and society.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2019-12-10
How to Cite
Husted, M. (2019). Kærlighed som modstand – om genstridighed i pædagogik for bæredygtighed. Forskning Og Forandring, 2(2), 84-104. https://doi.org/10.23865/fof.v2.1526
Keywords
bæredygtig udvikling, naturpædagogik, dagtilbud, aktionsforskning, sustainable development, nature pedagogy, early childhood, action research