Relevant forskning for hvem? Relevans for dem forskningen involverer gjennom utvidede muligheter for medvirkning

  • Kjartan Skogly Kversøy Institutt for kultur, religion og samfunnsfag, Universitetet i Sørøst-Norge

Abstract

Denne artikkelen handler om forskerens forhold til dem som involveres direkte i forskningen. I aksjonsforskningsprosjekter kalles de gjerne deltagere eller medforskere. I andre typer prosjekter kalles de ofte informanter. Enten det handler om den ene eller andre formen for forskning, kan det være grunner for å se nærmere på forholdet mellom forskningen og deltagerne. Et eksempel kan være spørsmålet om forskningens relevans. Hva gjør forskningen relevant? Hvem skal forskningen være relevant for? Det er fristende å tenke relevans som det å få resultater publisert i internasjonale tidsskrifter og å få artiklene sitert i de rette vitenskapelige miljøene. I denne artikkelen vil det bli vist måter å få til relevant forskning på for dem den involverer. Artikkelen baserer seg på metodeeksperimenter og presenteres som metode under utvikling. Selv om påstandene i artikkelen kan angå andre former for forskning, er det først og fremst relevans og medvirkning i aksjonsforskning som skal belyses. Metodeeksperimentene det vises til, er gjennomført innenfor et aksjonsforskningsprosjekt. Deltagerne er masterstudenter i yrkespedagogikk.

English abstract

This article is about the relationship between research and those directly involved in it. In action research projects those involved may be called participants or co researchers. In other types of research they are often called informants. The aim is here to take a closer look at the relationship between research and the participants. One example is the question of relevance: What makes research relevant? To whom is research supposed to be relevant? It is tempting to view relevance mainly as getting results published in the best international journals or getting articles cited in the best scientific environments. In this article questions of relevance and participation are to be explored in regards to those directly involved in the research. One special case is participants who collaborate in the analysis of data they themselves have contributed to accumulating. The article will show that this is an example of adding value to both the research and the experienced relevance for those involved. The claims mainly concern action research even though they may apply to other forms of research.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-12-03
How to Cite
Kversøy, K. S. (2018). Relevant forskning for hvem? Relevans for dem forskningen involverer gjennom utvidede muligheter for medvirkning. Forskning Og Forandring, 1(2), 91-109. https://doi.org/10.23865/fof.v1.1220
Section
Original Articles
Keywords
relevans, medvirkning, vitenskapelig verdi, relevance, participation, scientific value