Ut av edderkoppnettet med to tomme hender: Kvinners møte med hjelpetjenestene etter vold i nære relasjoner i samiske samfunn

Authors

  • Berit D. Thorslund UiT, Norges arktiske universitet, Norge
  • Mona Anita Kiil UiT Norges arktiske universitet, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress Norge
DOI: https://doi.org/10.23865/fof.v5.3812

Abstract

Temaet er voldsutsatte kvinner fra nordsamiske områder og deres møte med offentlige hjelpetjenester som krisesentre, politiet og arbeids- og velferdsforvaltningen (Nav). Prosjektets målsetting var å få kvinnenes fortellinger om endringen de gjorde gjennom å bryte med sin voldelige partner for så å reetablere seg i en ny livshverdag. I prosessen med å endre sin livssituasjon, uten sin voldelige partner, opplevde kvinnene det de beskrev som en dobbeltydmykelse, spesielt i møte med Nav. Det handler om skam og skyldfølelse for å ha vært utsatt for vold, om taushetskulturen i de samiske samfunn der en holder familierelaterte hendelser innad i slekta, og om risikoen for å bli utfryst fra eget nettverk dersom kvinnen, som i utgangspunktet skal være «sterk», forlater sin mann. Det handler også om arven det samiske folket har med seg fra fornorskningstiden. I møter med Nav opplevde kvinnene liten anerkjennelse, og at de derfor ikke fikk innvilget tilstrekkelig hjelp. Da hjelpen ble avgrenset til arbeidsretting og ikke inkluderte kvinnenes reelle behov, ga møtene deres med Nav inntrykk av at tjenesten opprettholdt en form for strukturell makt. Dette kan gjenkjennes i undertrykkelsen samiske personer har måttet forholde seg til historisk sett.

English abstract

Can domestic violence in Sami communities lead to a double humiliation when facing the public welfare system?
This article deals with women from northern Sami areas in Norway who have been exposed to domestic violence. We seek to address the significance of recognition and respect when these women, in need of help are confronting various public services. When meeting with Nav (the Norwegian Labour and Welfare Administration), the women in this study, now separated from a violent partner, experienced double humiliation in the process of re-establishing their lives. This humiliation was connected with the shame and guilt of having been exposed to domestic violence, with Sami cultural codes about keeping things in the family, and with the risk of being
excluded from your own network if you left your partner, despite the Sami value attached to being «strong». Furthermore, this sense of humiliation is connected with the historical legacy of the Sami people from the cultural assimilation process in Norway, and how this influences their relationship with NAV. The women experienced little recognition of their current situation and needs, and a lack of help other than that related to employment. Their encounter with NAV, therefore, gave the impression of a service which reproduces the asymmetrical power structure and oppression that the Sami people have had to deal with historically.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.

Published

2022-09-30

How to Cite

Thorslund, B. D., & Kiil, M. A. (2022). Ut av edderkoppnettet med to tomme hender: Kvinners møte med hjelpetjenestene etter vold i nære relasjoner i samiske samfunn. Forskning og forandring, 5(1), 46–63. https://doi.org/10.23865/fof.v5.3812

Keywords:

kjønn, etnisitet, kultur, makt, forandring, gender, ethnicity, culture, power, change