En studie av læring hos tillitsvalgte i universitets- og høgskolesektoren

  • Berit Bratholm Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Ingunn Elvekrok Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge

Abstract

Denne artikkelen belyser hvordan tillitsvalgte tilegner seg og deler kunnskap. Mens tidligere studier har vært opptatt av organisert tillitsvalgtopplæring i regi av fagforeningene, fokuserer vi i denne artikkelen på læringsprosessene hos tillitsvalgte i forbindelse med utøvelse av vervet. Artikkelens teoretiske utgangspunkt er personlige læringsbaner og læring i praksisfellesskap. Det metodiske utgangspunktet er selvstudier i praksisfelt, der datamaterialet er basert på egne læringserfaringer som tillitsvalgte og en undersøkelse i et lokallagsstyre i en fagforening i norsk universitets- og høgskolesektor. Artikkelen gir bidrag til kunnskap om hvordan tillitsvalgte lærer gjennom løsing av arbeidsoppgaver og hvordan kunnskap deles i lokallaget.

English abstract

The topic of this article is to discuss how union representatives acquire and share knowledge relevant to attend his/her role. While earlier studies have focused on formal education programs organized by the unions, this article takes the perspective of the representative and his/her personal learning processes as he/she attends his/her duties. The theoretical basis of the article is a model based on the trajectories of learning and learning in communities of practice. The methodological approach is self-studies in our own field of practice, a local union organization within a Norwegian University. The article contributes to insights into how elected representatives learn through the solution of work tasks and how they share knowledge in communities of practice.

Usage Statistics
Total downloads:
Download data is not yet available.
Published
2018-05-11
How to Cite
Bratholm, B., & Elvekrok, I. (2018). En studie av læring hos tillitsvalgte i universitets- og høgskolesektoren. Forskning Og Forandring, 1(1), 30-50. https://doi.org/10.23865/fof.v1.987
Section
Original Articles
Keywords
trajectories of learning, unions, knowledge building, self-studies, læringsbane, kunnskapsdeling, tillitsvalgt, selvstudier, praksisfelleskap