En studie av læring hos tillitsvalgte i universitets- og høgskolesektoren

  • Berit Bratholm Institutt for pedagogikk, Høgskolen i Sørøst-Norge
  • Ingunn Elvekrok Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap, Høgskolen i Sørøst-Norge

Abstract

Denne artikkelen belyser hvordan tillitsvalgte tilegner seg og deler kunnskap. Mens tidligere studier har vært opptatt av organisert tillitsvalgtopplæring i regi av fagforeningene, fokuserer vi i denne artikkelen på læringsprosessene hos tillitsvalgte i forbindelse med utøvelse av vervet. Artikkelens teoretiske utgangspunkt er personlige læringsbaner og læring i praksisfellesskap. Det metodiske utgangspunktet er selvstudier i praksisfelt, der datamaterialet er basert på egne læringserfaringer som tillitsvalgte og en undersøkelse i et lokallagsstyre i en fagforening i norsk universitets- og høgskolesektor. Artikkelen gir bidrag til kunnskap om hvordan tillitsvalgte lærer gjennom løsing av arbeidsoppgaver og hvordan kunnskap deles i lokallaget.

English abstract

The topic of this article is to discuss how union representatives acquire and share knowledge relevant to attend his/her role. While earlier studies have focused on formal education programs organized by the unions, this article takes the perspective of the representative and his/her personal learning processes as he/she attends his/her duties. The theoretical basis of the article is a model based on the trajectories of learning and learning in communities of practice. The methodological approach is self-studies in our own field of practice, a local union organization within a Norwegian University. The article contributes to insights into how elected representatives learn through the solution of work tasks and how they share knowledge in communities of practice.

Published
2018-05-11
Section
Original Articles
Keywords
trajectories of learning, unions, knowledge building, self-studies, læringsbane, kunnskapsdeling, tillitsvalgt, selvstudier, praksisfelleskap